Home
Stichtingsgegevens
Contact
 Stichting Thugz Church

Stichting Thugz Church heeft ten doel het vormen van een kerkgenootschap. De onderneming is opgericht op 7 mei 2008. De stichting is gevestigd te Rotterdam en staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, onder dossiernummer 24435718.

Het gironummer is NL40 INGB 0005 7501 39 te Rhoon.

De stichting heeft geen betaalde personen in dienst. Het stichtingsbestuur bestaat momenteel uit vier personen.


De jaarrekening voor 2015 wordt hieronder weergegeven:

Saldo op 01-01-2015                                                        19.981,28        

Saldo op 31-12-2015                                                        15.480,37

Uitgaven:

diensten                1714,54

bank kosten            110,09

vrijwilligersverg.    1500,00

divers:

weekend                   813,48
muziek                       233,90
coaching                   300,00
ark media                  111,00
snelstart                      57,90

inkomsten:

giften                            150,00

***********************************************************************************************

De jaarrekening voor 2016 wordt hieronder weergegeven:

Saldo op 01-01-2016                                                          15.480,37
Saldo op 31-12-2016                                                          13.602,39

Uitgaven:

diensten & administratieve onkosten        2237,98

Inkomsten:

Giften                                                                  360,00